Jobba tillsammans

Att prata om vad som skapar stress på jobbet och hur vi kan hantera den bidrar till en arbetsplats där alla kan må bra.

Här finns:

  • Aktiviteter för hela arbetsgruppen.
  • Stöd för att genomföra aktiviteterna.
  • Tips på hur ni kan jobba med stressrelaterade frågor.

Prata om stress i arbetsgruppen

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete och forskning visar på vikten av att jobba långsiktigt med att förebygga ohälsa och främja hälsa. Ett sätt att göra det är att höja arbetsgruppens kunskapsnivå om stress.

I Stressdialogens aktiviteter får ni en gemensam förståelse för vad stress är och stöd i att komma fram till hur ni vill ha det och vad ni behöver jobba vidare med i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Gör en eller flera aktiviteter beroende på hur mycket tid ni har eller vad ni vill fokusera på. Ett förslag på ordning är:

Vinröd illustration siffra ett.

Skapa en gemensam kunskapsbas

I första aktiviteten – Så fungerar stress – skapar ni en gemensam grund som gynnar er fortsatta dialog.

Vinröd illustration siffra två.

Gå vidare med ett av tre områden

Efter introduktionen kan ni välja på aktiviteter som fokuserar på tidiga signaler, orsaker till stress eller hur ni kan arbeta förebyggande.

Vinröd illustration siffra tre.

Fördjupa er i det ni behöver mest

Beroende på vilket område ni vill jobba vidare med så finns det andra verktyg som hjälper er i det förebyggande arbetet.

Börja med att skapa gemensam förståelse

I den här aktiviteten ges en introduktion till stress och ni skapar en gemensam grund och förståelse för vad stress egentligen är.

Tre aktiviteter som tar er vidare

När ni har en gemensam förståelse för vad stress är så kan ni jobba vidare med tidiga signaler, orsaker till stress eller vad ni kan göra för att förebygga stress.

Jobba vidare

Verktyg som passar efter Stressdialogen

När ni har genomfört en eller flera aktiviteter i Stressdialogen har ni förhoppningsvis ringat in ert önskade framtida läge. För att ta er dit kan ni använda Suntarbetslivs andra verktyg.

OSA-kollen

Ger praktiskt stöd i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Prehabguiden

Hur vill ni agera när någon i arbetsgruppen visar tidiga signaler på ohälsa eller är sjukskriven? Korta gruppaktiviteter som ger kunskap och startar samtalet.

Digi-ronden

Undersök och utveckla den digitala arbetsmiljön med hjälp av gruppaktiviteter och olika skyddsronder.

Återhämtning på jobbet

Skapa förutsättningar för återhämtning under arbetsdagen med en dialogstartare. Hitta gemensamma strategier så ni kan göra ett bra jobb och hålla i längden.

Vår arbetsmiljö

Ett verktyg för att kartlägga arbetsmiljön och skapa en gemensam bild för att identifiera vad som kan orsaka stress.

Stress och balans

Ett individuellt självskattningstest för att upptäcka tidiga signaler på ohälsosam stressnivå. Resultatet kan användas som underlag för samtal med chefen.