Bra att veta!

Under bra att veta finns information för dig som ska förbereda och leda aktiviteten.

Tidiga signaler på osund stress

Att lära sig upptäcka och känna igen tidiga signaler på stress är en viktig del i det förebyggande arbetet. I den här aktiviteten får ni lära er vilka dessa signaler kan vara och även prata om hur ni vill agera om någon i arbetsgruppen visar tecken på stress.

Innehåll

Vinröd illustration figur gör presentations-gest.

Introduktion 5 minuter

Film

Fördjupning 15 minuter

Reflektion och dialog

INTRODUKTION 5 MINUTER

Vad kan en tidig signal vara?

Stressrelaterad ohälsa kommer sällan som en total överraskning. För det mesta finns det tidiga signaler, men det är vanligt att både de drabbade och omgivningen inte har uppmärksammat signalerna.

Signaler kan se väldigt olika ut

Ett led i att förebygga osund stress är att upptäcka och känna igen tidiga signaler. De kan vara både kroppsliga, känslomässiga, beteendemässiga eller kognitiva.

Kroppsliga signaler

 • Hjärtklappning
 • Orolig mage
 • Yrsel
 • Värk, i till exempel huvud, axlar och nacke
 • Känslighet för ljus och ljud
 • Svårt att slappna av
 • Svårt att somna
 • Vakna på nätterna

Känslomässiga signaler

 • Lättare irriterad, arg, nedstämd eller ledsen än normalt
 • Oro eller ångest
 • Bristande motivation
 • Cynisk
 • Tappar sinne för humor
 • Svårare för närhet

Beteendemässiga signaler

 • Dra sig undan
 • Ändrade lunchvanor
 • Nedsatt förmåga att hantera krav och tidspress
 • Inte lika initiativrik som vanligt
 • Ta på sig saker som egentligen inte behövs
 • Lättare irriterad när någon ber om hjälp

Kognitiva signaler

 • Minnesstörningar
 • Svåra koncentrationsproblem
 • Oförmåga att tänka klart
 • Svårt att hitta ord
 • Svårt att fatta beslut
 • Låg stresstolerans
 • Överkänslighet för ljud, ljus och lukt
 • ”Tunnelseende”

FÖRDJUPNING 15 MINUTER

Reflektera tillsammans

Prata om hur ni vill agera om någon i arbetsgruppen visar signaler på osund stress. Använd exemplen på tidiga signaler om ni behöver.

Hur vill ni agera?

Gör så här

 • Dela in er i mindre grupper.
 • Kom överens om hur ni vill agera om någon visar signaler på osund stress.
 • Skriv ner det ni kommit fram till på notislappar.
 • Välj ut två till tre sätt att agera på och prata om varför dessa sätt känns bra.

Redovisa och prioritera

Berätta för varandra hur ni vill agera när någon visar tecken på osund stress.

Fem notis-lappar i olika färger.

Gör så här

 • Återsamlas och redovisa era notislappar för varandra och berätta varför ni har valt just dessa sätt att agera på.
 • Summera och prioritera det viktigaste och dokumentera resultatet.
 • Kom ihåg att regelbundet följa upp om ni agerar på det sätt som ni har kommit överens om.

Känner du dig orolig?

Om du känner oro över att du själv eller en kollega visar signaler på osund stress kan du kontakta din chef, ditt skyddsombud, företagshälsovården eller någon annan du litar på.

Jobba vidare med fler aktiviteter

För er som har möjlighet att arbeta vidare vid ett annat tillfälle, så finns det fler verktyg från Suntarbetsliv. Här finns två förslag:

Stress och balans

Testa din stressnivå

Ett självskattningstest för att se hur du ligger till. Använd resultatet som underlag för samtal med din chef.

OSA-kollen

Hur pratar ni med varandra?

I aktiviteten Vårt samtalsklimat tar ni fram gemensamma spelregler för samtal i arbetsgruppen.