Så påverkas vi av stress

Hur vi påverkas av stress är individuellt, men det finns också gemensamma nämnare som hjälper oss att förstå vad som händer.

Här får du veta mer om:

 • Akuta stressreaktioner.
 • Signaler som kan tyda på osund stress.

Om stressreaktioner

Alla reagerar olika

Om vi reagerar med stress eller inte beror på hur vår hjärna uppfattar och tolkar en situation – inte på situationen i sig. Det som upplevs hotfullt av en person behöver inte göra det av en annan. Men det finns vissa saker, som till exempel förlust eller hot om förlust, som de flesta reagerar kraftigt på.

Ju mer vi vet om hur vi själva och våra kollegor reagerar vid stress, desto större förståelse och ökad trygghet kan vi få i arbetsgruppen.

Film

”Hjärnan väljer åt oss”

I filmen berättar stressforskaren Marie Åsberg om varför människor reagerar så olika, även på samma typ av händelse eller situation.

Vi slåss, flyr eller blir handlingsförlamade

När vi upplever att något är stressande agerar vi instinktivt och oftast på något av dessa tre sätt:

Fight

En del reagerar genom att bli otrevliga, attackera eller gå i försvarsposition. Man kan också bli bestämd och väldigt handlingskraftig.

Flight

En del flyr genom att dra sig undan socialt umgänge, som till exempel på lunchrasten. Man kan också bli tystare än vanligt i diskussioner, eller börja prata om något helt annat.

Freeze

För de som reagerar med att bli handlingsförlamade så händer ingenting alls – man får helt enkelt ingenting gjort och tappar helt förmågan att ta initiativ.

Sant eller falskt – vad tror du?

Stress drabbar bara känsliga personer!

eller

Nej, det är falskt – alla upplever stress.

Stress är en naturlig del av livet. Men tänk på att långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning är skadligt.

Rätt svarat – det är falskt.

Alla upplever stress. Stress är en naturlig del av livet. Men tänk på att långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning är skadligt.

Tidiga signaler

Att se – och våga prata om det

Stressrelaterad ohälsa är ett stort lidande för den som drabbas och påverkar även andra – både på jobbet och privat. Den skiljer sig från de akuta reaktionerna på stress och den kommer sällan som en total överraskning. Ohälsan har ofta föregåtts av tidiga signaler, men som den drabbade eller omgivningen inte uppmärksammat.

Exempel på tidiga signaler

Omgivningens förmåga att se, tolka och framför allt agera på tidiga signaler är viktig för att stoppa en negativ utveckling. Om en person själv inte har insikt i vad som pågår kan det vara svårt för andra att prata om det. Signalerna är inte alltid så lätta att förstå där och då, men med facit i hand kan det vara många som lagt märke till dem.

Kroppsliga signaler

 • Hjärtklappning
 • Orolig mage
 • Yrsel
 • Värk i till exempel huvud, axlar och nacke
 • Svårt att slappna av
 • Svårt att somna
 • Vaknar på nätterna

Emotionella signaler

 • Mer irriterad, arg, nedstämd eller ledsen än normalt
 • Oro eller ångest
 • Bristande motivation
 • Cynisk
 • Tappar sinne för humor
 • Svårare för närhet

Beteendemässiga signaler

 • Drar sig undan
 • Ändrade lunchvanor
 • Nedsatt förmåga att hantera krav och tidspress
 • Tar inte initiativ som vanligt
 • Har svårt att prioritera
 • Blir irriterad när någon ber om hjälp

Kognitiva signaler

 • Minnesstörningar
 • Svåra koncentrationsproblem
 • Oförmåga att tänka klart
 • Svårt att hitta ord
 • Svårt att fatta beslut
 • Låg stresstolerans
 • Överkänslighet för ljud, ljus och lukter
 • Tunnelseende

Aktivitet

Börja prata om stress!

I gruppaktiviteterna finns stöd för att starta en dialog om stress på jobbet. Där finns också information om vad aktiviteterna innehåller, hur de kan planeras och genomföras.