Stressdialogen

Börja förebygga osund stress

Har ni tid att prata om stress?

Att aktivt arbeta med att förebygga osund stress i arbetslivet gynnar både individen, arbetsgruppen och hela verksamheten. Och forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Med Stressdialogen får ni stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen – det tjänar alla på!

Startsidefilm

Stressdialogen passar alla

Stressdialogen är till för alla arbetsgrupper och passar att användas på arbetsplatsträffar eller liknande möten. Verktyget bidrar till att höja kunskapen i arbetsgruppen och skapa en gemensam förståelse för stress i arbetet. Stressdialogen består av en kunskapsdel och kortare gruppaktiviteter.

Läs om stress

Här kan du läsa om stress utifrån olika perspektiv och öka din kunskap om vad stress är.

Du får veta mer om:

  • Hur vi påverkas och reagerar.
  • Orsaker till osund stress.
  • Hur osund stress kan förebyggas.

Gruppaktiviteter

Här finns korta aktiviteter som hjälper er som grupp att starta en dialog om stress på jobbet.

Dialogen bidrar till att ni:

  • Lär er känna igen tidiga signaler.
  • Får koll på orsaker till stress i arbetet.
  • Identifierar åtgärder som minskar stress.

AKTIVITET

Börja prata om stress!

I gruppaktiviteterna finns stöd för att starta en dialog om stress på jobbet. Där finns också information om vad aktiviteterna innehåller, hur de kan planeras och genomföras.