Det här är stress

Stress är en biologisk process som får oss att mobilisera energi, men stress kan också göra oss sjuka.

Här får du veta mer om:

  • Vad stress är.
  • Varför rast och vila är viktigt.
  • Hur man kan förebygga stressrelaterad ohälsa.

OM STRESS

Stress i arbetslivet

Stress är något de flesta känner av någon gång då och då. Och det finns mycket som påverkar vår stress: känslan av att inte räcka till, en sjukdom, ekonomin, en dålig relation eller hög arbetsbelastning på jobbet. Om det är besvärligt på jobbet och hemma under samma period så kan det vara svårt att hitta en balans och få nödvändig återhämtning.

Ett visst mått av stress är en del av arbetslivet, och i lagom mängd något positivt eftersom den får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Däremot ska ingen behöva bli sjuk av stress på jobbet.

Film

”Normalt blir vi inte sjuka av stress”

I filmen berättar stressforskaren Marie Åsberg om vad stress är och hur den fungerar.

En naturlig biologisk process

När hjärnan uppfattar en situation som hotfull larmas den del av nervsystemet som styr andning, blodtryck och puls – alltså sådant vi inte kan påverka med vår vilja. Det här sker blixtsnabbt och automatiskt och var en gång i tiden funktionellt och viktigt för vår överlevnad på savannen. Stresshormoner skickas ut i blodet för att säkerställa att det finns tillräckligt med socker och energi till musklerna och hjärnan, medan matsmältningen, huden och andra organ som inte behövs för mobilisering av kraft och energi får mindre. Den här reaktionen ger oss kraft och gör oss mer alerta.

Sant eller falskt – vad tror du?

Stress är farligt!

eller

Det är faktiskt både sant och falskt.

Stress är en naturlig och i grunden sund reaktion som får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Det som är farligt är osund stress, det vill säga långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning.

Det är faktiskt både sant och falskt.

Stress är en naturlig och i grunden sund reaktion som får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Det som är farligt är osund stress, det vill säga långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning.

Olika slags stress

Det finns både sund och osund stress

Stress kan göra att vi känner oss mer skärpta, kreativa och produktiva och är då en sund reaktion. Men stress kan också göra oss trötta, lättirriterade, okoncentrerade och i förlängningen sjuka.

Sund stress

Stress är i grunden en bra och ändamålsenlig biologisk reaktion som får oss att fokusera och prestera. Det här är naturligt och ofarligt för hälsan. Om det till exempel kör ihop sig en morgon när du har ett möte du inte vill bli sen till, så hjälper stressen dig att hinna dit i tid. Eller om du ska hålla en presentation för 150 personer, så hjälper stressen dig i bästa fall att bli mer skärpt och fokuserad. Och när ”faran” är över varvar du ner igen.

Osund stress

Stress blir osund först när den pågår länge och utan återhämtning. Ofta i kombination med en okontrollerbar situation, som till exempel vid hög arbetsbelastning under en längre period som aldrig tycks ta slut Det här kan leda till problem med minne och koncentrationsförmåga, och i längden leda till allvarlig psykisk ohälsa som exempelvis utmattningssyndrom.  Alla kan drabbas om nödvändig återhämtning uteblir.

Sant eller falskt – vad tror du?

Stress är en psykisk sjukdom!

eller

Nej, det är falskt.

Stress är en naturlig reaktion på en situation, och inte en sjukdom. Men stress kan dock leda till ohälsa om den pågår länge utan återhämtning.

Rätt svarat, det är förstås falskt.

Stress är en naturlig reaktion på en situation, och inte en sjukdom. Men stress kan dock leda till ohälsa om den pågår länge utan återhämtning.

PSYKISK OHÄLSA

Håll koll på tidiga signaler

Både utmattningssyndrom, depression, ångest, osund stress och andra typer av stressrelaterade besvär ingår i begreppet arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Genom att vara uppmärksam på tidiga signaler på dessa kan stöd och arbetsanpassning på ett tidigt stadium många gånger hjälpa för att undvika sjukskrivning. Det innebär minskat lidande för många, och dessutom minskade kostnader för långvarig rehabilitering.

Aktivitet

Börja prata om stress!

I gruppaktiviteterna finns stöd för att starta en dialog om stress på jobbet. Där finns också information om vad aktiviteterna innehåller, hur de kan planeras och genomföras.