Bra att veta!

Under bra att veta finns information för dig som ska förbereda och leda aktiviteten.

Förebygg osund stress

Det finns faktorer som förebygger och skyddar mot osund stress på arbetsplatsen. I den här aktiviteten får ni reflektera och prata om vad som kan mildra stressen hos er.

Innehåll

Vinröd illustration figur gör presentations-gest.

Introduktion 10 minuter

Film och reflektion

Fördjupning 30 minuter

Reflektion och dialog

Introduktion 10 minuter

Faktorer som skyddar mot osund stress


Det finns faktorer som kan mildra stressen – både hos individer, grupper och i organisationer, så kallade skyddsfaktorer.

”Det är viktigt att hantera sin egen stress”

I filmen berättar stressforskare Marie Åsberg om några viktiga faktorer som skyddar oss mot osund stress på jobbet.

Reflektera tillsammans

Vad mildrar den arbetsrelaterade stressen?

GÖR SÅ HÄR

 • Dela in er i mindre grupper och prata om vad som mildrar stressen på jobbet för er.

Nu har ni fått en snabb introduktion!

I den första delen har ni startat en dialog om vad som kan mildra den arbetsrelaterade stressen hos er. Om ni vill få en djupare förståelse så fortsätter aktiviteten här nedanför.

Fördjupning 30 minuter

Identifiera och prioritera skyddsfaktorer

För att medvetet kunna jobba förebyggande mot osund stress och främja en god arbetsmiljö, så är det viktigt att ha en gemensam bild av vilka skyddsfaktorer som finns på arbetsplatsen.

Exempel på skyddsfaktorer

Meningsfullt arbete

 • Förstå och stå bakom verksamhetens syfte
 • Att känna att man gör något bra för andra
 • Ha kul tillsammans med kollegorna

Socialt stöd

 • Fungerande samarbete
 • Stödjande klimat
 • Fungerande konflikthantering
 • Hjälp av chef att prioritera vid hög arbetsbelastning

Återhämtning

 • Fika med kollegorna eller annat socialt umgänge
 • Sömn
 • Fysisk aktivitet
 • Vila eller läsa en bok

Andra skyddsfaktorer

 • Tydliga roller
 • Tydligt ansvar
 • Möjlighet till delaktighet och inflytande
 • Balans mellan krav och kontroll i arbetet

Hitta era skyddsfaktorer

När ni nu ska ta reda på vilka skyddsfaktorer som fungerar bäst hos er, så kan ni använda exemplen ovan som underlag till dialogen.

Vilka skyddsfaktorer är bäst för er?

Gör så här

 • Dela in er i mindre grupper.
 • Prata om vad som kan mildra stressen på er arbetsplats.
 • Enas om de viktigaste skyddsfaktorerna som ni vill jobba vidare med och stärka. Beskriv dem så specifikt och konkret som möjligt – vad innebär de i praktiken för er?

Redovisa och prioritera

Återsamlas i storgrupp och berätta vad ni kommit fram till.

Fem notis-lappar i olika färger.

Gör så här

 • Berätta vilka tre skyddsfaktorer ni tycker är viktigast. Var så konkreta som möjligt och motivera varför ni valt just dessa.
 • Summera och prioritera de skyddsfaktorer som hela gruppen känner är viktigast att arbeta vidare med.
 • Dokumentera det ni kommer fram till.

Behöver ni åtgärda något?

Nu har ni fått en gemensam bild av vilka skyddsfaktorer som känns viktiga för er och vad ni vill jobba vidare med. Använd det som underlag till en åtgärdsplan.

Hur vill ni arbeta vidare med era skyddsfaktorer?

Gör så här

 • Bestäm hur ni ska arbeta vidare med de skyddsfaktorer ni prioriterat, och vem som är ansvarig för vad.
 • Dokumentera dessa i en åtgärdslista tillsammans med vem som är ansvarig och även när det ska göras.
 • Kom ihåg att följa upp er åtgärdslista med jämna mellanrum för att påminna er om vad ni mår bra av och vad ni vill utveckla och stärka.

Jobba vidare med fler aktiviteter

För er som har möjlighet att arbeta vidare vid ett annat tillfälle, så finns det fler verktyg från Suntarbetsliv. Här finns två förslag:

OSA-kollen

En film om friskfaktorer på arbetsplatsen

Professor Eva Vingård berättar om friskfaktorer i arbetsmiljön som kan skydda mot osund stress.

Digi-ronden

Undersök er digitala arbetsmiljö

Starta en dialog om er digitala arbetsmiljö i arbetsgruppen med hjälp av film och reflektionsfrågor.