Bra att veta!

Under bra att veta finns information för dig som ska förbereda och leda aktiviteten.

Orsaker till stress

För att kunna påverka det som gör oss stressade behöver vi förstå vad som är orsaken bakom. I den här aktiviteten får ni hjälp att ta reda på vad som orsakar stress på just er arbetsplats.

Innehåll

Vinröd illustration figur gör presentations-gest.

Introduktion 10 minuter

Film och reflektion

Fördjupning 30 minuter

Dialog och åtgärdslista

Introduktion 10 minuter

”Olika problem kräver olika åtgärder”

I filmen berättar forskare Lisbeth Rydén om betydelsen av att förstå den bakomliggande orsaken till stress för att kunna lösa rätt problem.

Reflektera tillsammans

I vilka sammanhang pratar ni om vad som orsakar stress?

Gör så här

 • Dela in er i mindre grupper och prata om när och hur ni pratar om orsaker till stress på jobbet.

Nu har ni fått en snabb introduktion!

I den första delen har ni startat en dialog om när och hur ni pratar om vad som orsakar stress hos er. Om ni vill få en djupare förståelse för vad som kan orsaka stress hos er, så fortsätter aktiviteten här nedanför.

Fördjupning 30 minuter

Vad kan ni göra för att minska stressen?

När ni vet vad som kan orsaka osund stress hos er är det lättare att prata om vad som behöver göras för att minska den. Om det var länge sedan ni gjorde introduktionsdelen ovanför kan ni titta på filmen igen innan ni går vidare.

Vinröd illustration tre figurer runt ett bord som samtalar livligt.

Orsaker till stress

Stress orsakas många gånger av brister i det som kallas organisatorisk och social arbetsmiljö, till exempel:

Organisatoriska

 • Förändringar
 • Hög arbetsbelastning
 • Otydliga mål
 • Otydliga uppdrag
 • För svåra arbetsuppgifter
 • Lågt inflytande
 • Bristfälliga IT-system
 • Bristfälligt ledarskap

Sociala

 • Bristande kommunikation
 • Gnäll och skitsnack
 • Samarbetssvårigheter
 • Konflikter
 • Normer
 • Kränkande särbehandling
 • Känsla av meningslöshet
 • Risk för hot och våld

Ta reda på var det brister

När ni nu ska prata om vad som orsakar stress på er arbetsplats, så kan ni använda exemplen ovan som underlag till dialogen.

Vad orsakar stress hos just er?

Gör så här

 • Dela in er i mindre grupper.
 • Tänk en stund själva först och skriv ner orsaker till stress på notislappar. Var så konkret som möjligt.
 • Prata ihop er och fundera över vilka orsaker som skaver mest just nu.
 • Prioritera två till tre orsaker som ni kan hantera själva.

Redovisa och prioritera

Återsamlas i storgrupp. Berätta för varandra vad ni kommit fram till och prioritera vad ni vill jobba vidare med i syfte att minska stressen.

Fem notis-lappar i olika färger.

Gör så här

 • Redovisa grupp för grupp.
 • Summera och prioritera de orsaker som känns viktigast att arbeta vidare med – säkerställ att det är saker ni själva kan hantera.
 • Dokumentera det ni kommer fram till.

Gör en åtgärdslista

För att inte tappa bort det ni kommit fram till är det bra att ha en åtgärdslista över det ni anser är viktigast att jobba vidare med.

Hur ska ni arbeta vidare med de prioriterade orsakerna?

Gör så här

 • Bestäm hur ni ska arbeta vidare med de prioriterade orsakerna.
 • Dokumentera besluten i en åtgärdslista tillsammans med vem som är ansvarig och när det ska göras.
 • Kom ihåg att regelbundet följa upp åtgärdslistan i arbetsgruppen.

Jobba vidare med fler aktiviteter

För er som har möjlighet att arbeta vidare vid ett annat tillfälle, så finns det fler verktyg från Suntarbetsliv. Här finns två förslag:

OSA-kollen

En film om krav och resurser

Filmen tar upp vad krav och resurser kan handla om. I dialogen efteråt pratar ni om hur det ser ut hos er.

Digi-ronden

Sju sätt att hantera gränserna

Identifiera och prata om hur ni drar gränsen mellan arbete och fritid i arbetsgruppen.