Bra att veta!

Under bra att veta finns information för dig som ska förbereda och leda aktiviteten.

Så fungerar stress

Stress är en naturlig biologisk reaktion som vi alla känner av ibland. I den här aktiviteten får ni en snabb introduktion och en gemensam bild av vad stress är och vad den gör med oss.

Innehåll

Vinröd illustration figur gör presentations-gest.

Introduktion 10 minuter

Sant eller falskt om stress

Fördjupning 20 minuter

Film och reflektion

Introduktion 10 minuter

Vad vet ni om stress?

Det finns många föreställningar och tankar kring stress, har ni koll på vad som är sant och vad som är falskt?

Vinröd illustration tre figurer runt ett bord som samtalar livligt.

Gör så här

  • Låt någon läsa upp det första påståendet högt för hela gruppen.
  • Svara enklast sant eller falskt genom handuppräckning.
  • Prata gemensamt en kort stund om det rätta svaret innan ni går vidare till nästa påstående.

Sant eller falskt – vad tror du?

Vi blir inte stressade av roliga saker!

eller

Jo, roliga saker skapar också stress.

Även sådant som gör oss glada och lyckliga, som att gifta oss eller börja ett nytt och spännande jobb, kan absolut orsaka stress.

Javisst, det är falskt.

Även saker som gör oss glada och lyckliga, som att gifta oss eller börja ett nytt spännande jobb kan orsaka stress.

Sant eller falskt – vad tror du?

Stress är farligt!

eller

Det är faktiskt både sant och falskt.

Stress är en naturlig och i grunden sund reaktion som får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Det som är farligt är osund stress, det vill säga långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning.

Det är faktiskt både sant och falskt.

Stress är en naturlig och i grunden sund reaktion som får oss att fokusera, samla kraft och prestera. Det som är farligt är osund stress, det vill säga långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning.

Sant och falskt – vad tror du?

Stress drabbar bara känsliga personer!

eller

Nej, det är falskt – alla upplever stress.

Stress är en naturlig del av livet. Men tänk på att långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning är skadligt.

Rätt svarat – det är falskt.

Alla upplever stress. Stress är en naturlig del av livet. Men tänk på att långvarig hög stress utan tillräcklig återhämtning är skadligt.

Sant eller falskt – vad tror du?

Att röra på sig är återhämtande!

eller

Ja, det är sant.

Men återhämtning kan vara så mycket mer. Vad som är återhämtande skiljer sig mellan olika personer och vilken typ av jobb man har. Återhämtning kan vara både aktiv och passiv, i form av fysisk aktivitet och socialt umgänge eller i form av vila. Sömn är kanske den viktigaste formen av återhämtning.

Nej, det är faktiskt sant.

Men förutom sömn, som kanske är den viktigaste formen av återhämtning, finns mycket mer. Återhämtning kan vara både aktiv och passiv, i form av fysisk aktivitet och socialt umgänge eller i form av vila. Vad som är återhämtande beror helt enkelt på vem man är och vilken typ av jobb man har.

Film och reflektion 10 minuter

”Normalt blir vi inte sjuka av stress”

Ett visst mått av stress är en del av livet och i lagom mängd något positivt eftersom den hjälper oss att fokusera och prestera. Däremot ska ingen behöva bli sjuk av stress på jobbet, säger Marie Åsberg som forskar om stress.

Reflektera tillsammans

Vad säger forskningen om stress?

Gör så här

  • Dela in er två och två och prata om filmens budskap – vad säger egentligen forskningen om stress?

Film och reflektion 10 minuter

”Hjärnan väljer åt oss”

Stressforskare Marie Åsberg berättar om olika akuta reaktioner på stress och varför vi människor reagerar så olika, även på samma typ av händelse eller situation.

Reflektera tillsammans

Känner ni igen reaktionerna?

Gör så här

  • Dela in er två och två och prata om ni känner igen någon av reaktionerna.